Latviski

Devadaru

Kas zina, ko grib, tas spēj visu, ko grib.

 

 

Dievs un Daba

Darbs un Deja

 

Valdis Celms "Latviešu zīmes"

Vaira Vīķe-Freiberga "Trejādas saules"

Ilze Liepiņa "Dainu dzīvības spēks"

un

"Vārda spēks Latviešu tautasdziesmās"

Rudīte Kaldupe "Latviešu dainas un indiešu vēdas"

Irēna Saprovska "Saules gadskārta latviskajā dzīvesziņā"

Ivars Vīks "Mūsu dižā senatne"

tvarts Spēka dziesmas

www.marasloks.lv

www.latve.lv

www.dabasdati.lv

www.latvijasretumi.lv

www.latvijasdaba.lv

www.mammadaba.lv

www.senes.lv

www.putni.lv

http://laci.ilaipa.lv/darzs

www.botanika.lu.lv/augi

www.dabasmuzejs.gov.lv/

http://dabasspeks.com

 

 

Viedie saka, ka dzīve ir deja.

Dzīvojot savu dzīvi vai dejojot,

var iepazīt sevi.

Šai sevis iepazīšanai nav gala, jo cilvēks tāpat kā dzīve nepārtraukti mainās.

Mūsu dižais dzejnieks Rainis to ir pateicis trijos vārdos: Pastāvēs, kas pārvērtīsies.

 

***

Dzīve ir kustība.

Ikkatrā kustībā līdzīgi vēja virpulim ir viduspunkts, ap kuru griežas pati kustība.

Šis viduspunkts ir visu vienojošā Būtība.

Kad prāta vēji pierimst, emociju viļņi noplok, miesas kāres apmierinātas un gara lidojumi veikti,

tad šai mirklī nonākam saskarsmē ar savu iekšējo Es, kas ir daļa no visu aptverošās Būtības.

 

***

Deju var pielīdzināt plūstošam ūdenim.

Plūsmas ritms ir ūdens iekšējais līdzsvars.

Kamēr kustība, tikmēr dzīvība.

Arī cilvēka dzīvei ir savs ritms, sava plūsma.

Iekšējais līdzsvars līdz ar to katram cilvēkam ir unikāls.

 

***

Cilvēks ir dzīves dejas iemiesojums, un deja ir cilvēka dzīves metafora.

Par mani

 

Mani sauc Vineta Svelša (dz. Priedīte). Esmu dzimusi, augusi un izglītojusies Rīgā. Kopš bērnības mani ir interesējusi deja un valodas. No 1998. gada dzīvoju Vesterosā, Zviedrijā. 2002. gadā sāku studēt Ājurvēdu, vēlāk arī Šakti deju, Amerikas ieziemiešu Medicīnas Ratu un maiju kalendāru Colkinu.

Esmu angļu valodas filoloģe, pedagoģe un tulce no angļu uz latviešu valodu. Manis tulkotās zviedru grāmatas izdevis apgāds "Madris" Tallinas ielā 36a, Rīgā, www.madris.lv

 

M. Stīgengriena:

"Kļūsti vesels, dzīvojot saskaņā ar Ājurvēdu"

"Nejaušība vai brīnums"

L. Thūls " Treniņš visam ķermenim"

"Diabēta grāmata"

"Ēdieni visam gadam"

S. Vidlunda & B. K. Johansons "Dārzs visiem"

S. Volmeše "Kustībās slēptā gudrība jeb

kā kļūt fiziski un garīgi līdzsvarotam"

O. Nilsons "Stiepšanās"

"Majas gadalaiku pavārgrāmata"

J. Halkvists "Ārstniecības augi mājas aptieciņā".

"Šodienas dāvana" no angļu val.

 

Patlaban veidoju Dabas gadagrāmatu

un fotodzejas kalendāru.

 

 

vineta@devadaru.se

 

Copyright © All Rights Reserved