DEVADARU

InnerDance

 

After more than a year's study of Shakti Dance (http://shaktidanceacademy.com), created by the dancer and Kundalini Yoga teacher Saravtar, I decided to further explore the world of mantras. I listened to many different mantras and chose the ones which touched me deeply. I listened to one mantra at a time and allowed my body to express the mantra sounds into movements. Gradually I discovered my own inner choreographer who created movements to the sounds I heard.

 

InnerDance helps to become aware of own unique movement repertoire and discover its healing effect.

 

InreDans

 

Efter mer än ett års studier av Shakti Dans, skapad av dansaren och Kundalini Yoga läraren Saravtar, bestämde jag mig för att utforska mantrornas värld. Jag lyssnade på många olika mantror och valde dem som berörde mig på djupet. Jag lyssnade på ett mantra i taget och lät min kropp att uttrycka mantraljud i rörelser. Gradvis upptäckte jag min egen inre koreograf som skapade rörelser till ljuden som jag hörde.

 

InreDans inspirerar till att bli medveten om egen unika rörelserepertoar och dess helande inverkan.

 

DziļDeja

Pēc Sāras Avtāras radītās un uz Kundalīni Jogas balstītās Šakti dejas studijām nolēmu padarboties ar mantrām. Klausījos dažādas mantras un izvēlējos tās, kuras mani aizkustināja līdz sirds dziļumiem. Ieklausoties mantrā, ļāvu savam ķermenim izpaust mantras skaņas kustībās. Pamazām sevī atklāju iekšējo horeogrāfi, kura manis dzirdētās skaņas pārvērta kustībās.

 

DziļDeja palīdz apzināties savu unikālo kustību repertuāru un izjust tā dziedinošo iedarbību.

Nature feeds, heals

&

teaches us